top of page
Maya  & Nadav-1563.jpg

The wedding ceremony

טקס החתונה מהווה נקודת חיבור בין עולמות, איחוד משפחות

טקס החופה זה רגע השיא והמרגש ביום החתונה

אנחנו כצלמים נמצאים במעמד המרגש הזה לתעד את הרגעים המיוחדים.  אנחנו לא מתערבים ולא

עושים העמדות

השאיפה שלנו לצלם את המעמד המרגש ומצד שני גם לא להסתיר לאורחים ולמשפחות

bottom of page