top of page
Uriel & Chavali-569.jpg

love story

הרגע שבו אתם נפגשים, בפעם

הראשונה כחתן וכלה

ההתרגשות בשיאה 

צילומי הזוגיות ביום החתונה יכול להיות מלחיץ וכן אנחנו יודעים שרוב

הזוגות לא יודעים להצטלם

השאיפה שלנו לצלם כמה שיותר טבעי, אבל גם נעזור לכם עם העמדות לפי הצורך

מה שחשוב, לסמוך על הצלמים ולהנות מהצילומים

bottom of page